Menu
Nieuws

Nieuwigheden op het vlak van energetische renovaties in 2022

Een nieuw jaar, een nieuwe set (ver)bouwnormen en -premies. Meer weten over alle aanpassingen? In dit artikel vind je een overzicht. Kort en bondig.

Nieuwigheden op het vlak van energetische renovaties in 2022

1. Woning aankopen in 2022

Verlaagd tarief voor de aankoop van een enige eigen woning met ingrijpende energetische renovatie

Goed nieuws, want sinds 1 januari 2022 geldt er een verlaagd tarief op ingrijpende energetische renovaties. Wie een enige eigen woning koopt om deze grondig te renoveren betaalt slechts 1 procent registratiebelasting in de plaats van 5 procent.

Hou wel rekening met volgende restricties:

  • De renovatiewerken moeten aan de voorwaarden van een IER voldoen.
  • Na de voltooiing van de werken moet er een nieuwe EPB-aangifte gemaakt worden waaruit blijkt dat de energieprestaties verbeterd zijn.
  • Dit EPB-verslag mag maximaal 6 jaar na het verlijden van de aankoopakte opgemaakt worden.

De Vlaamse Belastingdienst controleert drie maanden voor het verstrijken van de deadline of de koper effectief gedomicilieerd is op het adres.

Als één of meerdere voorwaarden niet zijn vervuld, moet de koper aanvullende rechten betalen, inclusief een belastingverhoging van 20 procent.


Verplichte schatting

De meeste mensen sluiten een hypothecaire lening af voor de aankoop van een woning. Vanaf 2022 zullen banken en kredietinstellingen hiervoor een schattingsrapport vragen. De geschatte waarde is het maximumbedrag van de lening. Wie dus meer biedt dan de objectieve waarde van de woning, moet dus een deel van de aankoopprijs zelf ophoesten.

De Vlaamse overheid hoopt met deze verplichte waardebepaling de verhitte vastgoedmarkt af te koelen.


2. Update renovatiepremies

Ook in 2022 gelden de premies voor dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboilers, warmtepompen en warmtepompboilers. De geplande daling van de premie voor zonnepanelen komt er niet.

Op energiesparen.be vind je meer informatie over deze renovatiepremies.


Lagere premies voor thuisbatterijen

De premie voor de installatie van een thuisbatterij daalt van maximaal 2.550 euro naar 1.725 euro (of 40% van de factuur incl. btw).

Het premiebedrag is afhankelijk van de capaciteit, en wordt progressief opgebouwd:

  • Eerste 4 kWh: 225 euro/kWh
  • 4 tot 6 kWh: 187,5 euro/kWh
  • 6 tot 9 kWh: 150 euro/kWh

Daarnaast komt er een milieubijdrage voor thuisbatterijen. Kopers betalen 2,39 euro/kg voor een lithium-ion batterij en 1,27 euro/kg voor een zoutwaterbatterij.


Mijn VerbouwPremie vanaf midden 2022

Voor verbouwers is het niet altijd makkelijk om hun weg te vinden tussen alle premies. Daarom smelten de bestaande energie- en renovatiepremies in de 2de helft van 2022 samen tot één financiële tegemoetkoming: Mijn VerbouwPremie.

De voorwaarden, bedragen en aanvraagprocedure zijn nog niet gekend. Schrijf je alvast in op onze nieuwsbrief. We brengen je op de hoogte wanneer er meer informatie is.


3. Strenger E-peil voor ingrijpende energetische renovaties

In 2022 staan we weer een stap dichter bij de Europese klimaatdoelstellingen van 2050. Daarom zakt het minimale E-peil voor ingrijpende energetische renovaties van E70 naar E60. Dat ligt in lijn met de BENOvatiedoelstellingen.


4. Verbod op de vervanging van stookolieketels

Sinds 1 januari 2022 is het verboden om een stookolieketel te plaatsen of te vervangen in woningen waar een aardgasaansluiting mogelijk is. Kleine herstellingen blijven wel mogelijk.


5. Introductie van het capaciteitstarief

Vanaf midden 2022 is er een nieuwe manier om de netkosten te verdelen over alle afnemers. In plaats van te kijken naar het verbruik, houdt het capaciteitstarief rekening met de verbruikspieken.

De digitale elektriciteitsmeter registreert elke maand de verbruikspieken. Op basis van het gemiddelde van de laatste 12 maanden wordt de effectieve netkost bepaald.

Consumenten kunnen dus besparen door hun elektriciteitsverbruik voldoende te spreiden. Wacht bijvoorbeeld met het opladen van je elektrische auto tot na 23 uur, en zet je wasmachine in de voormiddag op. Domotica kan deze verbruikers automatisch inschakelen op basis van de netbelasting. Een thuisbatterij helpt ook om piekverbruiken te vermijden. 


Als totaalpartner ondersteunen we je klanten bij de realisatie van hun renovatieplannen. Zo gaan we te werk.

Samenwerken aan geslaagde energetische renovaties?

Newsletter

Blijf je graag op de hoogte van nieuwe tips?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief