Menu
Nieuws

Verschil tussen E-peil en energieprestatiescore

Het verschil tussen het E-peil en de energiescore is niet altijd duidelijk. Andere termen zoals EPC en EPB maken de verwarring alleen maar groter. Geen paniek. Hieronder vind je een korte beschrijving van alle begrippen.

Verschil tussen E-peil en energieprestatiescore

Wat is het E-peil?

Het E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Des te lager deze score, des te minder energie het gebouw verbruikt.

Belangrijk om te weten is dat een E-peil van toepassing is op nieuwbouwwoningen met een bouwaanvraag vanaf 2006. Sinds 2021 mag het E-peil niet hoger dan E30 zijn. Dat is veel strenger dan tien jaar geleden, toen E80 het maximum was.

Ook bij ingrijpende energetische renovaties spreken we over het E-peil.  Na de verbouwingswerken moet de woning beter presteren dan E60. Is dat niet het geval, dan krijg je een boete.


Wat is een energieprestatiescore?

De energieprestatiescore toont het berekende energieverbruik per jaar en per bruikbare vloeroppervlakte. Het wordt uitgedrukt in kWh/m² en is terug te vinden op het energieprestatiecertificaat van elke woning. Vaak spreekt men ook van een EPC-score.

In tegenstelling tot het dimensieloze E-peil plakt de energiescore wel een exact cijfer op het energieverbruik. Natuurlijk kan die afwijken van de uiteindelijke energiefactuur. Het is een gemiddelde score, en houdt geen rekening met je gezinssamenstelling of woongedrag.

Meer weten hoe je de energiescore kan verlagen?

Lees onze tips & tricks


Wat is een EPC?

EPC staat voor energieprestatiecertificaat. Dit rapport bevat een heleboel interessante informatie over de energiezuinigheid van het gebouw, zoals:

  • Het E-peil (enkel in het geval van nieuwbouwwoningen en ingrijpende energetische renovaties)
  • De energieprestatiescore
  • De U-waarde van de isolatieschil (daken, muren, vensters…)
  • Aanbevelingen om de woning energiezuiniger te maken
  • Simulatie van het nieuwe E-peil en de energiescore na uitvoering van de aanbevelingen

Dit energieprestatiecertificaat is verplicht bij de verkoop en verhuur van woningen. Sinds 2020 geldt dat ook voor kleine niet-residentiële eenheden, zoals kantoren, handelsruimtes en horecazaken.


Wat is een EPB?

Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt moet de energieprestatieregelgeving (EPB) respecteren. Het EPB legt bepaalde normen vast op het vlak van energieprestaties en binnenklimaat (isolatie, ventilatie, oververhittingsfactor…).

Een EPB-verslaggever stelt dit rapport op. Hij maakt startverklaringen en adviseert de bouwheer over het behalen van de EPB-eisen.

Daar zit meteen het belangrijkste verschil. Een EPC mag opgesteld worden door een energiedeskundige type A. Voor het EPB moet je een EPB-verslaggever inschakelen. Dat is een industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur of architect die geregistreerd is bij het Vlaams Energieagentschap.


Voordelen van een goede energiescore

Hoe lager de energiescore, hoe lager je energiefactuur én hoe beter je woning presteert op de vastgoedmarkt. Een goed EPC heeft namelijk een positief effect op de waarde van je woning.

Plannen voor jouw woning?

Newsletter

Blijf je graag op de hoogte van nieuwe tips?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief